Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz powiązanych z nim urządzeń

Numer przetargu: 566496-N-2019
Informacja opublikowana: 28.06.2019, 15:16
Data zakończenia przetargu: 09.07.2019, 17:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 00.00.0000, 00:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt: biuro@dokursynow.pl
Podlega Ustawie

SIWZ z załącznikami:

 

SWIZ treść

Załącznik nr 1 do SWIZ - formularz ofetowy

Załącznik nr 2 - Oświadczeniedotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie w sprawie wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 - Specyfikacja Techniczna

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 5.07.2019r.:

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu (wszyscy zainteresowani) z dnia 5.07.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert w dni 9.07.2019r.

Protokół z otwarcia ofert z dnia 9.07.2019 r. w postępowaniu z dnia 26.06.2019r.

 

ZAWIADOMIENIA:

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15-07-2019r

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 15-07-2019r

Opublikował: Tomasz Myszkowski
Publikacja dnia: 28.06.2019, 15:16
Dokument oglądany razy: 2 045