Dostawa i montaż urządzeń i innych elementów wyposażenia w zakresie mechaniki sceny, związanych z uzupełniającym wyposażeniem sali widowiskowej budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów, położonym w Warszawie, przy ul. Kajakowej 12b

Numer przetargu: 3/TS/XI/2018
Informacja opublikowana: 03.11.2018, 03:30
Data zakończenia przetargu: 19.11.2018, 14:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 00.00.0000, 00:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Załączniki:
Treść ogłoszenia
Opis techniczny
Przedmiar
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

SIWZ z załącznikami:
SWIZ - treść
załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 3 Oświadczenie w sprawie wykluczenia wykonawcy
załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej
załącznik nr 5 wzór umowy
załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Technika sceniczna - projekt wykonawczy:
Kajakowa Projekt Wykonawczy RYS cz1
Kajakowa Projekt Wykonawczy RYS cz2
Kajakowa Projekt Wykonawczy.dwg
MS-PW-01
MS-PW-02
MS-PW-03
MS-PW-04
MS-PW-05
MS-PW-06
MS-PW-07
MS-PW-08
MS-PW-09
MS-PW-10
MS-PW-11
MS-PW-12
MS-PW-13
MS-PW-14

Protokół z otwarcia ofert:
Protokół z otwarcia ofert - treść

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - treść

Dokument oglądany razy: 2 353
Opublikował: Tomasz Myszkowski
Publikacja dnia: 03.11.2018, 03:30
Wydruk ze strony: bip.dokursynow.pl z dnia: 03.10.2023 02:31:21