Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane

Ta strona z dnia 22.10.2018, 00:00 została usunięta 12.01.2021, 11:24
Z powodu: edycja kontrola poprawności

 

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy na wykonanie robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Opis

Obmiar

Kajakowa_PW_Konstrukcja_K04

Kajakowa_PW_Konstrukcja_K05

Kajakowa_PW_Konstrukcja_K06

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Tomasz Myszkowski
Publikacja dnia: 22.10.2018, 15:28
Dokument oglądany razy: 2 380
Podpisał:
Dokument z dnia: 22.10.2018