Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych technologii sceny, związanych z uzupełniającym wyposażeniem sali widowiskowej budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów,położonym w Warszawie, przy ul. Kajakowej

Numer przetargu: 2/RE/X/2018
Informacja opublikowana: 12.10.2018, 10:47
Data zakończenia przetargu: 29.10.2018, 14:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 00.00.0000, 00:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Załączniki:
Treść ogłoszenia

SIWZ z załącznikami:
SWIZ - treść
załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 3 Oświadczenie w sprawie wykluczenia wykonawcy
załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej
załącznik nr 5 - wzór umowy
załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Projekt wykonawczy:
IE_PW_01_LOKALIZACJA_PUNKTÓW_PRZYŁĄCZENIOWYCH_POZIOM_PARTERU
IE_PW_02_LOKALIZACJA_PUNKTÓW_PRZYŁĄCZENIOWYCH_POZIOM_PIĘTRA
IE_PW_03_SCHEMAT_ROZDZIELNICY_RTS
IE_PW_04_SCHEMAT_ROZDZIELNICY_REA
IE_PW_05_SCHEMAT_ROZDZIELNICY_ROS
IE01 Lokalizacja punktów przyłączeniowych_ poziom parteru
IE02 Lokalizacja punktów przyłączeniowych_ poziom pietra
IE03-05 Schematy rozdzielnic

Przedmiar:
Przedmiar - treść

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
STWIOR - treść

Protokół z otwarcia ofert:
Protokół z otwarcia ofert - treść

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - treść

Opublikował: Tomasz Myszkowski
Publikacja dnia: 12.10.2018, 10:47
Dokument oglądany razy: 1 638