Zapytanie ofertowe 1/2019 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów.

To jest archiwalna wersja strony usuniętej:
z powodu: poprawa edycji przeniesienie do modułu konkursy

Ogłoszono 17 stycznia 2019.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów z siedzibą w Warszawie, ul. Kajakowa 12 b, zaprasza do złożenia ofert na:

1.     Przedmiot usługi: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych.

2.     Opis usługi :

a) druk zaproszeń, minimalna gramatura 220, w formacie:

– DL

– 2xDL (łamane)

– A6

– A5 łamane do A6 

b) druk plakatów w formacie:

– A0

– A1

– A2

– A3

– A4

- B2

 c) druk ulotek w formacie:

– A4 łamane do DL

– 2xDL (łamane)

– A6

- A5

 

d) katalog w formacie 20 x 20 cm – 8 stron + 4 strony okładki – minimalna gramatura 220

e) katalog w formacie A4 – 8 stron+ 4 strony okładki – (poziom lub pion) minimalna gramatura 220

f) katalog w formacje A5 – 8 stron + 4 strony okładki – (poziom lub pion) minimalna gramatura 220

g) kalendarz w formacie A3 – 8 kartek drukowanych 4+4 – spirala – dodatkowa ostatnia karta usztywniająca

h) projekty materiałów dostarczane są przez Zamawiającego (możliwe formaty plików: *.cdr, *.jpg, *.pdf)

i) Zamawiający wymaga dowozu materiałów do Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów /Warszawa, ul. Kajakowa 12 b/

j) Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem materiałów z firmy poligraficznej do Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12 b, 02-838 Warszawa

3.Warunki realizacji usługi

a) Plakaty drukowane będą w różnej ilości sztuk, odrębnie dla każdego zaplanowanego przez DOK Ursynów wydarzenia, w różnych odstępach czasowych. 

b) Liczba imprez zaplanowanych do realizacji na rok 2019 to min. 50 wydarzeń, jednak

 

liczba ta może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od DOK Ursynów.

 

4.Termin realizacji zamówienia: 1 marca 2019r. – 29 lutego 2020r.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) adres e-mail;

e) NIP wykonawcy;

f) REGON wykonawcy;

g) Zestawienie oferowanych cen wymienionych materiałów w punkcie 2 a-e, ceny podane w złotych z rozbiciem na: cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto;

h) Minimalny nakład na poszczególne materiały promocyjne;

i) Proponowane grubości papieru poszczególnych materiałów promocyjnych;

j) Czas realizacji zamówienia liczony od momentu przekazania projektu;

k) Sposób dostarczenia projektów przez Zamawiającego;

l) Okres gwarancji;

m) Warunki płatności;

n) Inne istotne warunki wykonania usługi;

o) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu usługi i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Kryteria wyboru oferty:

  • Najniższa cena
  • Czas realizacji
  • Doświadczenie oferenta

6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 14 lutego 2019 roku do godz. 14.00 w formie:

·        pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów,
ul. Kajakowa 12 b, 02-838 Warszawa.

·        w wersji elektronicznej na e-mail: olga.twarowska@dokursynow.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Olga Twarowska

 

 

 

 

​Roztrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnychw 2019 r.:

Opublikował: Tomasz Myszkowski
Publikacja dnia: 22.02.2019, 21:03
Dokument oglądany razy: 1 876
Podpisał: Tomasz Myszkowski
Dokument z dnia: 22.02.2019